Skip to content

Akcja upiększania Polski

Polskie miasta charakteryzują stare i często ponure zabudowania, które czynią kraj mało atrakcyjnym kierunkiem turystycznym. Rząd chce to zmienić, wydając miliony euro na sadzenie drzew w miejscach publicznych.

W 2018 roku Polska rozpoczęła największą w historii kampanię sadzenia drzew, której celem jest zasadzenie 2000 nowych drzew w stolicy kraju, Krakowie. Planują zainwestować 5 milionów euro w ciągu najbliższych pięciu lat, aby urozmaicić miasto i nadać mu bardziej atrakcyjny wygląd.

Ambicją Polski jest nie tylko poprawa przestrzeni publicznych, ale także uczynienie ich bardziej zielonymi dla mieszkańców oraz generowanie zielonej energii dla miasta

Polska kampania upiększania niszczejących przestrzeni publicznych jest inicjatywą stolicy Polski. Kampania jest częścią większej inicjatywy na rzecz renowacji i odnowy w mieście, która obejmuje tworzenie nowych przestrzeni kulturalnych, odnawianie starych i inwestowanie w zieloną infrastrukturę.

Kampania ta odniosła sukces w Polsce, głównie dlatego, że zdołała zachęcić obywateli do dbania o swoją przestrzeń publiczną, jednocześnie poprawiając otoczenie.

Polska potrzebuje nie tylko pieniędzy, ale także obywateli, którzy chcą wziąć udział w tym projekcie.

Polska podjęła zielone inicjatywy po uchwaleniu w 1999 roku nowej ustawy o ochronie przestrzeni publicznej.

Nie było to łatwe przejście; rząd, środowisko biznesowe i mieszkańcy musieli się do tego wszystkiego przystosować naraz. Wydaje się jednak, że Polska dobrze sobie poradziła z tą transformacją. Nie ma o tym debaty – stolica Polski Warszawa stała się jednym z najpiękniejszych miast Europy.

Pomysł stworzenia zielonego terenu z miasta nie jest nowy. W Polsce przestrzeń publiczna zawsze była traktowana jako element strategii urbanistycznej i jest postrzegana jako klucz do zrównoważonego rozwoju kraju.

Akcję upiększania Polski władze rozpoczęły ponad 20 lat temu. W ramach tej kampanii powstały tereny zielone w niektórych polskich miastach, począwszy od Warszawy.

W Warszawie trwa akcja upiększania Polski. Tam, gdzie odbywają się protesty skierowane przeciwko rządowi i ratuszowi, aby Warszawa stała się bardziej zielonym miastem z przestrzenią publiczną. Kampania ma na celu wzbudzenie dumy obywatelskiej i uatrakcyjnienie miasta dla turystów.

Zieleń Warszawy nie powinna ograniczać się po prostu do parków, bo wtedy byłby tylko zielonym trawnikiem przed budynkiem. Dla takich miast jak Warszawa kluczowe jest posiadanie przestrzeni publicznej, z której ludzie mogą korzystać. To właśnie sprawia, że miasta nadają się do życia i ogólnie do życia

Kampania na rzecz upiększania Polski to inicjatywa podjęta w 2007 roku przez rząd w celu upiększenia przestrzeni publicznej kraju. Wśród wielu strategii, które zostały zastosowane, skuteczne było inwestowanie dużych pieniędzy w tereny zielone, takie jak parki i pasy zieleni.

Aby ten trend się utrzymał, powinno powstać więcej przestrzeni publicznej otoczonej zielenią. Planowane są centra miast z większą ilością zieleni i projektów urbanistycznych, które zachęcają ludzi do spędzania czasu na świeżym powietrzu.